Zachęcamy do skorzystania z naszych usług przy składania wniosków !


I. Termomodernizacja energetyczna:

W budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych. Modernizacja przewiduje ocieplenie ścian, wymianę drzwi i okien. Dofinansowanie do 85% kosztów inwestycji.
Terminy naborów wniosków zadzwoń na nr tel. 697 066 263 albo wypełnij formularzII. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw:

  • zwiększenie exportu firmy poprzez udział w targach, korzystanie z doradztwa oraz zakup maszyn i urządzeń
  • rozbudowa przedsiębiorstw, w tym m.in. wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług w skali regionu
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną)
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej

Dofinansowanie do 70% kosztów inwestycji.
Terminy naborów wniosków zadzwoń na nr tel. 697 066 263 albo wypełnij formularzIII. Wsparcie dla organizatorów kursów i szkoleń dla uczniów, nauczycieli, studentów oraz osób pracujących:

  • Podwyższenie kwalifikacji
  • Staże i praktyki
  • . Zakup sprzętu i wyposażenia
  • . Kursy zawodowe
  • Szkolenia informatyczne
  • Kursy językowe

Dofinansowanie do 95% kosztów inwestycji.
Terminy naborów wniosków zadzwoń na nr tel. 697 066 263 albo wypełnij formularz

Juka European Finance to profesjonalna firma konsultingowa, zajmująca się pozyskiwaniem dotacji na projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, innowacyjne B+R, informatyczne, szkoleniowe, społeczne i wiele innych. Nasz zespół ekspertów posiada 12 letnie doświadczenie oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu wsparcia z UE.

Udzielimy Państwu wszelkich informacji dotyczących tematyki pozyskiwania dotacji z UE. Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: dotacje@juka.eu

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówienia z ważnych powodów technicznych.

PARTNER:
25-03-2016
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje...

15-03-2016
Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 termin składania wniosków...