Dotacje na Termomodernizacje

Termomodernizacja – Wymiana źródeł ciepła – termomodernizacja energetyczna 80% dofinansowania.

Nabór trwa do 7 czerwca 2019 r.

W budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów oraz budynkach należących do JST. Modernizacja przewiduje wymianę źródeł ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych), podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz ocieplenie ścian, wymianę drzwi i okien.

zadzwoń na nr tel. 697 066 263.

lub

napisz na email: dotacje@juka.eu

Szczegóły pod linkiem:

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18

 

Dodaj komentarz