Wybrane sporządzone przez nas projekty

___________________________________________________________________________________________________________________

 • Projekt:Ośrodek przyjazny ludziom

 • Wnioskodawca: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

 • Wnioskowana kwota: 606 443,80 zł


 • Projekt: Termomodernizacja budynku przy ul. Aleksandra

 • Wnioskodawca: Kościół Chrześcijan Baptystów

 • Wnioskowana kwota: 179 751,66 zł


 • Projekt: Termomodernizacja Kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej

 • Wnioskodawca: Parafia Katolicka pw. Opatrzności Bożej w Warszawie

 • Wnioskowana kwota: 411 857,87 zł


 • Projekt: Żłobek w Mińsku Mazowieckim

 • Wnioskodawca: Europejska Fundacja Kultury

 • Wnioskowana kwota: 492 816,00 zł


 • Projekt: Zdolni w szkole i po szkole

 • Wnioskodawca: Stowarzyszenie Vox Humana

 • Wnioskowana kwota: 618 366,01


 • Projekt: Dobry start okno na świat

 • Wnioskodawca: m.st. Warszawa

 • Wnioskowana kwota: 328 616,88


 • Projekt: Modernizacja i Unowocześnienie Ośrodka Szkoleniowo -Wypoczynkowego „Rzemieślnik” w Broku.

 • Wnioskodawca: Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Otwocku na kwotę

 • Wnioskowana kwota: 693 176,59 zł


 • Projekt: Rozwój zakładu elementów złącznych ELZMARK.

 • Wnioskodawca: PPHU Marek Marszałek z Jedlińska

 • Wnioskowana kwota: 4 207 674,00 zł


 • Projekt: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego centrum obróbczego wraz ze stanowiskiem do programowania umożliwiający zmianę procesu produkcyjnego wytwarzania narzędzi.

 • Wnioskodawca: PRONAR sp. z o.o.

 • Wnioskowana kwota: 807 500,00 zł


 • Projekt: Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa PRO-WIT Jarkiewicz Grzegorz o nowe usługi na rynku reklamy zewnętrznej.

 • Wnioskodawca: PRO-WIT

 • Wnioskowana kwota: 176 028,00 zł

_____________________________________________________________________________________________________

 • Projekt: Wiesz więcej – masz większy wybór.

 • Wnioskodawca: Agencji T i O Paweł Kozera


 • Projekt: Nie daj się wykluczyć – bądź świadomy swoich praw.

 • Wnioskodawca: Agencji T i O Paweł Kozera


 • Projekt: Szkolenie oraz doradztwo dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza.

 • Wnioskodawca: Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów

 • Wnioskowana kwota dofinansowania : 635 065,10 zł


 • Projekt: Bariery na drodze do wysokiej ilości patentów na Mazowszu.

 • Wnioskodawca: Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów

 • Wnioskowana kwota dofinansowania : 467 007,00 zł


 • Projekt: Wdrożenie europejskiego systemu szkolenia kadr lotniczego personelu technicznego EASA PART66/147

 • Wnioskodawca: Wojskowa Akademia Techniczna

 • Wnioskowana kwota dofinansowania : 1 881 551,14 zł


 • Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błońskiej wraz z przykanalikami do studni przyłączeniowych.

 • Wnioskodawca: Gmina Tarczyn

 • Wnioskowana kwota dofinansowania : 740 646,90 zł


 • Projekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stefanówka, Rembertów, Komorniki, Jeziorzany.

 • Wnioskodawca: Gmina Tarczyn

 • Wnioskowana kwota dofinansowania : 2 526 335,56 zł


 • Projekt: Podniesienie kwalifikacji zawodowych wolontariuszy i pracowników stowarzyszenia.

 • Wnioskowana kwota dofinansowania : 80 000,00 z