Nasza Oferta


Juka European Finance oferuje usługi z zakresu pozyskiwania wsparcia z UE dla przedsiębiorców różnych branż w tym m.in.: firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, instytucji szkoleniowych, firm B+R, przedsiębiorstw z branży turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszeń, fundacji, szkół, kościołów, spółdzielni i wielu innych.

Nasza oferta obejmuje
I Przygotowanie wniosku o dotację
  • Weryfikacja działań / inwestycji pod kątem otrzymania dotacji z UE / budżetu państwa / bloku szwajcarskiego.
  • Pełne wsparcie informacyjne w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania środków pomocowych.
  • Sporządzenie wniosku o przyznanie dofinansowania z (UE, budżet państwa / bloku szwajcarskiego) wraz z biznes planem / studium wykonalności / harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz innymi niezbędnymi załącznikami.
  • Monitoring zmian w wymaganej dokumentacji przez Instytucję Wdrażającą.
  • Złożenie wniosku aplikacyjnego do wyznaczonej Instytucji przyjmującej wnioski.
  • Monitoring wniosku podczas oceny formalnej i merytorycznej przez instytucje wdrażającą.
  • Doprowadzenie do podpisania umowy o dofinansowanie z UE.
II Zarządzanie projektem społecznym / inwestycyjnym
  • Zarządzanie projektem / jako kierownik projektu / po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
  • Sporządzanie kwartalnych wniosków o płatność oraz wniosku końcowego.
Każdy realizowany przez Juka European Finance projekt ma swojego indywidualnego doradcę, który jest odpowiedzialny za pełną obsługę klienta.