O nas

      

Juka European Finance jest profesjonalną firmą konsultingową wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. Nasz zespół współpracujących ekspertów posiada 14 letnie doświadczenie oraz charakteryzuje się wysoką skutecznością w pozyskiwaniu wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar naszego działania to m.in. projekty inwestycyjne, infrastrukturalne, innowacyjne B+R, informatyczne, szkoleniowe, społeczne i wiele innych

Pozyskiwaliśmy oraz rozliczaliśmy projekty w pierwszym okresie programowania UE: 2004 -2006, następie podczas trwania drugiego okresu programowania 2007-2013 a w tej chwili kontynuujemy w aktualnym budżecie Unii Europejskiej 2014 – 2020 r. Przez ten czas zdobyliśmy bardzo bogate doświadczenie oraz znaczną grupę zadowolonych klientów.

Każdy przypadek analizujemy indywidualnie biorąc pod uwagę etap rozwoju firmy, potrzeby inwestycyjne i kadrowe, możliwości finansowe i cele długofalowe, które firma lub instytucja chce osiągnąć bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Pełną kompleksowość naszych usług osiągamy dzięki długofalowej współpracy z Państwem. Stawiamy na rozwój naszych partnerów

Z naszego doświadczenia we współpracy z przedsiębiorstwami, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami wyższymi oraz instytutami badawczymi i innymi wynika, że największe problemy pojawiają się podczas realizacji już dofinansowanego projektu.

Dlatego też eksperci Juka European Finance pomagają profesjonalnie zarządzać projektem tak, aby beneficjenci mogli terminowo otrzymywać przyznane przez Instytucję Finansującą środki finansowe oraz żeby nie byli zmuszeni do zwrotu otrzymanej dotacji.

Juka European Finance sporządza wnioski o dofinansowanie według zasady dobrych praktyk. Każdy wniosek sporządzany jest przez zespół ekspertów i analityków finansowych. Wprowadziliśmy zasadę podwójnej weryfikacji w celu szczegółowego dopracowania wniosku o dofinansowanie.

Zapraszam do skorzystania z naszych usług.

Dyrektor

Juka European Finance

Rafał Kaniewski